• Bets10 / POKER / Turnuva kuralları

  Çok Masalı Turnuva Kuralları

  Rumuz

  Rumuz, Oyuncuların Bets10 Texas Poker ortamında birbirlerini tanıdığı addır.

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Oyuncuların birden fazla Rumuzu olamaz. Her Oyuncu Poker Ağındaki tüm Poker Odalarında yalnızca tek bir Rumuz kullanır.
  • Rahatsız edici Rumuzlara izin verilmez. Rahatsız edici olduğu düşünülen bir Rumuz seçerseniz, Rumuzunuz reddedilir ve başka bir Rumuz seçmek durumunda kalırsınız.
  • Oyuncular Rumuzlarını değiştiremez.
  • Rumuzlar büyük ve küçük harfli karakterlerden (a - z), 0 - 9 arası sayılardan, (–) karakterinden ve (_) karakterinden oluşabilir. Rumuz, minimum 3 karakter uzunluğunda ve maksimum 12 karakter uzunluğunda olmalıdır.


  El Altından Fiş Aktarma

  El altından fiş aktarmaya izin verilmez ve şunlarla sonuçlanabilir:

  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Yanıltma Amaçlı Konuşma

  Yanıltma amaçlı konuşmaya izin verilmez.

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Oyuncular arasında oyunu veya oyun sonucunu etkileyebilecek sohbetlere izin verilmez. Buna, oyuncunun kendi eli veya rakibinin eli hakkında konuşması dahildir.

  Sohbetin suiistimal edilmesi şunlarla sonuçlanabilir:

  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Takım Oyunu

  Poker oyununda Oyuncular kendi çıkarı için oynar. Ortaklıklara veya Oyuncular arasındaki hiçbir işbirliği türüne izin verilmez.

  Takım oyununa izin verilmez ve şunlarla sonuçlanabilir:

  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Dağıtıcı

  İlk turda Dağıtıcıyı belirlemek için, tüm Oyunculara açık bir kart dağıtılır. Takıma göre en yüksek karta sahip olan Oyuncu, Dağıtıcı olarak oyuna başlar.

  Not:
  Takımlar aşağıdan yukarıya doğru sıralanır - Sinek, Karo, Kupa ve Maça.


  Bağlantı Kesintisi

  Turnuva oyunu sırasında bir Oyuncunun sistemle bağlantısı kesilirse, şu kurallar geçerlidir:

  • Bir Oyuncu bahis yatırmışsa ve elini oynadığı sırada bağlantısı kesilirse, yeniden bağlanmak için otuz saniyesi vardır. Otuz saniye içinde yeniden bağlanmazsa, şunlar gerçekleşir:
  • Oyuncu bop diyebiliyorsa, eli için otomatik olarak bop denir.
  • Oyuncu bop diyemiyorsa, ancak Restleri mevcutsa, eli Rest olarak kabul edilir.
  • Oyuncu eli için bop diyebilecek niteliğe sahip değilse veya Rest yaptığı düşünülüyorsa, eli otomatik olarak pas geçer.
  • Bağlantısı kesilen ve turnuvaya dönemeyen oyuncuların yokluğunda oyuncu adına mecburi bahisler yatırılır.
  • Oyunun tamamlanması oyun sunucusundaki bir sorun nedeniyle engelleniyorsa, mevcut el için oyun iptal edilir. Ve o masa için oyuncu bakiyesi elin başlangıcındaki durumuna geri döndürülür.


  Bireysel Oyun

  Poker oyununda Oyuncular kendi çıkarı için oynar. Ortaklıklara veya Oyuncular arasındaki hiçbir işbirliği türüne izin verilmez.


  Sohbet

  Oyuncu sohbeti için şu kurallar geçerlidir:

  • Masadaki tüm Oyuncular arasında iletişim yalnızca İngilizce veya tayin edilen Masa Dilinde sürdürülmelidir.

  • Diğer Poker Odaları veya Poker Casino'larından bahsedilmesine veya reklamlarının yapılmasına izin verilmez.

  • Sohbet penceresine birden fazla ve sık aralıklarla mesaj gönderimine izin verilmez.

  • Küfürlü, rahatsız edici veya aşağılayıcı konuşmalara izin verilmez. Bu tür dil kullanımı şunlarla sonuçlanabilir:
  • Oyuncunun sohbet özelliği devre dışı bırakılır.
  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den atılır.

  Kayıt

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Oyuncu kaydı, turnuvanın belirtilen kayıt bitiş zamanına dek açıktır.
  • Katılım ücreti gerektirmeyen Free-Roll Turnuvaları haricinde, her turnuva için sabit bir katılım ücreti miktarı vardır.
  • Turnuvanın kaydı geri almak için belirlediği sona erme süresi geçtiğinde veya turnuva başladığında, Oyuncular kaydı geri alamayabilir. Katılım ücreti miktarı ve giriş ücreti iade edilmez.
  • Free-Roll Turnuvaları hariç tüm turnuvaların giriş ücreti vardır.
  • Her turnuvanın minimum kayıt gereksinimi vardır. Kayıt minimum gereksinimleri karşılamazsa, turnuva iptal edilir. Turnuva iptal edilirse, Oyunculara katılım ücreti miktarı ve giriş ücreti iade edilir.
  • Bir turnuvaya kayıt yaptırıp turnuvanın başlangıç saatinde Bets10 Texas Poker sisteminde oturum açmazsanız, otomatik olarak bir masaya oturtulursunuz. Ardından hiçbir fiş kalmayana veya oyunda oturum açana dek adınıza mecburi bahisler yatırılır.


  Dinlenme Araları

  Büyük Turnuvalarda zamanlanmış dinlenme araları olabilir. Bu araların sıklığı ve süresi, turnuvanın kurulumu sırasında belirlenir.


  Oyuna Katılmama

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Bir Oyuncu turnuvada oyuna katılmazsa, yokluğunda oyuncu adına mecburi bahisler yatırılır.
  • Bir Oyuncu turnuvaya dönmezse, tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.


  Yavaş Oyun

  Yavaş oyunda şu kurallar geçerlidir:

  • Oyuncu geçerli elde bir bahis koymamışsa, yanıt vermek için yirmi saniye vardır. Bu süre içinde yanıt verilmezse, Oyuncunun eli otomatik olarak pas geçer.
  • Oyuncu geçerli elde bir bahis koyarsa, yanıt vermek için yirmi saniye vardır. Bu süre içinde yanıt verilmezse, Oyuncunun eli otomatik olarak pas geçer veya Rest olarak kabul edilir.

  Not:
  Yavaş oyunun sürekli tekrarlanması, Oyuncunun masadan kaldırılmasına zemin hazırlayabilir. Bu karar, Bets10'un takdirine bağlıdır. Masadan çıkmak isteyen Oyuncular için oyuna katılmama seçeneği mevcuttur. Oyuncular sonuçlardan kaçınmak için bu seçeneği kullanmalıdır.


  Bilerek Etkisiz Oynama

  Bilerek etkisiz oynamaya izin verilmez ve şunlarla sonuçlanabilir:

  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Masa Dengeleme

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Masa dengeleme, Oyuncuların turnuvadan elenmesi halinde gerçekleşir.
  • Turnuvada yalnızca tek bir masa kalıncaya dek, geriye kalan Oyuncular taşınır ve masalar birleştirilir.
  • Oyuncuların ekranında, masaların birleştirilmekte olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenir.
  • Bets10 Texas Poker sistemi, geriye kalan Oyuncu sayısının en fazla olduğu masaların birinden taşınacak Oyuncuyu rastgele seçer.
  • Oyuncu geriye kalan Oyuncu sayısının en az olduğu masalardan birine taşınır.
  • Taşınan Oyuncu, yeni masada uygun yerler arasında büyük kör bahisten mümkün olduğunca uzak bir yere oturtulur.


  Genel Kurallar

  Bets10'un aşağıdakileri yapma hakkı mevcuttur:

  • Turnuva kurallarına uymayan veya turnuva sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan tüm Oyuncuları diskalifiye etme.
  • Önceden bildirmeksizin turnuva saatlerini, garanti edilen ödülleri veya turnuvayı değiştirme.
  • Kuralları değiştirme ve turnuvayla ilişkili sorunlar hakkında son kararları verme.
  • Tüm bu kararlar Bets10'un takdirine bağlıdır ve son karar Bets10'a aittir.

  Tek Masalı Turnuva Kuralları

  Kuralları Anlama ve Kurallara Uyma

  Turnuvaya giren Oyuncular, Bets10 Texas Poker'in Turnuva Kurallarını, Genel Oyun Kurallarını, Sistem Kurallarını ve bireysel Oyun Kurallarını okuduğunu, anladığını ve bu kurallara uymayı kabul ettiğini bildirir.


  Rumuz

  Rumuz, Oyuncuların Bets10 Texas Poker ortamında birbirlerini tanıdığı addır.

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Oyuncuların birden fazla Rumuzu olamaz. Her Oyuncu Poker Ağındaki tüm Poker Odalarında yalnızca tek bir Rumuz kullanır.
  • Rahatsız edici Rumuzlara izin verilmez. Rahatsız edici olduğu düşünülen bir Rumuz seçerseniz, Rumuzunuz reddedilir ve başka bir Rumuz seçmek durumunda kalırsınız.
  • Oyuncular Rumuzlarını değiştiremez.
  • Rumuzlar büyük ve küçük harfli karakterlerden (a - z), 0 - 9 arası sayılardan, (–) karakterinden ve (_) karakterinden oluşabilir. Rumuz, minimum 3 karakter uzunluğunda ve maksimum 12 karakter uzunluğunda olmalıdır.


  El Altından Fiş Aktarma

  El altından fiş aktarmaya izin verilmez ve şunlarla sonuçlanabilir:

  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Yanıltma Amaçlı Konuşma

  Yanıltma amaçlı konuşmaya izin verilmez.

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Oyuncular arasında oyunu veya oyun sonucunu etkileyebilecek sohbetlere izin verilmez. Buna, oyuncunun kendi eli veya rakibinin eli hakkında konuşması dahildir.
  Sohbetin suiistimal edilmesi şunlarla sonuçlanabilir:
  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretleri ceza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Takım Oyunu

  Poker oyununda Oyuncular kendi çıkarı için oynar. Ortaklıklara veya Oyuncular arasındaki hiçbir işbirliği türüne izin verilmez.

  Takım oyununa izin verilmez ve şunlarla sonuçlanabilir:
  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Dağıtıcı

  İlk turda Dağıtıcıyı belirlemek için, tüm Oyunculara açık bir kart dağıtılır. Takıma göre en yüksek karta sahip olan Oyuncu, Dağıtıcı olarak oyuna başlar.

  Not:
  Takımlar aşağıdan yukarıya doğru sıralanır - Sinek, Karo, Kupa ve Maça.


  Bağlantı Kesintisi

  Turnuva oyunu sırasında bir Oyuncunun sistemle bağlantısı kesilirse, şu kurallar geçerlidir:

  • Bir Oyuncu bahis yatırmışsa ve elini oynadığı sırada bağlantısı kesilirse, yeniden bağlanmak için otuz saniyesi vardır. Otuz saniye içinde yeniden bağlanmazsa, şunlar gerçekleşir:
  • Oyuncu bop diyebiliyorsa, eli için otomatik olarak bop denir.
  • Oyuncu bop diyemiyorsa, ancak Restleri mevcutsa, eli Rest olarak kabul edilir.
  • Oyuncu eli için bop diyebilecek niteliğe sahip değilse veya Rest yaptığı düşünülüyorsa, eli otomatik olarak pas geçer.
  • Bağlantısı kesilen ve turnuvaya dönemeyen oyuncuların yokluğunda oyuncu adına mecburi bahisler yatırılır.
  • Oyunun tamamlanması oyun sunucusundaki bir sorun nedeniyle engelleniyorsa, mevcut el için oyun iptal edilir. Ve o masa için oyuncu bakiyesi elin başlangıcındaki durumuna geri döndürülür.


  Bireysel Oyun

  Poker oyununda Oyuncular kendi çıkarı için oynar. Ortaklıklara veya Oyuncular arasındaki hiçbir işbirliği türüne izin verilmez.


  Sohbet

  Oyuncu sohbeti için şu kurallar geçerlidir:

  • Masadaki tüm Oyuncular arasında iletişim yalnızca İngilizce veya tayin edilen Masa Dilinde sürdürülmelidir.

  • Diğer Poker Odaları veya Poker Casino'larından bahsedilmesine veya reklamlarının yapılmasına izin verilmez.

  • Sohbet penceresine birden fazla ve sık aralıklarla mesaj gönderimine izin verilmez.

  • Küfürlü, rahatsız edici veya aşağılayıcı konuşmalara izin verilmez. Bu tür dil kullanımı şunlarla sonuçlanabilir:
  • Oyuncunun sohbet özelliği devre dışı bırakılır.
  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den atılır.


  Dinlenme Araları

  Büyük turnuvalarda zamanlanmış dinlenme araları olabilir. Bu araların sıklığı ve süresi, turnuvanın kurulumu sırasında belirlenir.


  Oyuna Katılmama

  Şu kurallar geçerlidir:

  • Bir Oyuncu turnuvada oyuna katılmazsa, yokluğunda oyuncu adına mecburi bahisler yatırılır.
  • Bir Oyuncu turnuvaya dönmezse, tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.


  Yavaş Oyun

  Yavaş oyunda şu kurallar geçerlidir:

  • Oyuncu geçerli elde bir bahis koymamışsa, yanıt vermek için yirmi saniye vardır. Bu süre içinde yanıt verilmezse, Oyuncunun eli otomatik olarak pas geçer.
  • Oyuncu geçerli elde bir bahis koyarsa, yanıt vermek için yirmi saniye vardır. Bu süre içinde yanıt verilmezse, Oyuncunun eli otomatik olarak pas geçer veya Rest olarak kabul edilir.

  Not:
  Yavaş oyunun sürekli tekrarlanması, Oyuncunun masadan kaldırılmasına zemin hazırlayabilir. Bu karar, Bets10'un takdirine bağlıdır. Masadan çıkmak isteyen Oyuncular için oyuna katılmama seçeneği mevcuttur. Oyuncular sonuçlardan kaçınmak için bu seçeneği kullanmalıdır.


  Bilerek Etkisiz Oynama

  Bilerek etkisiz oynamaya izin verilmez ve şunlarla sonuçlanabilir:

  • Oyuncular diskalifiye edilir ve turnuvadan çıkarılır.
  • Oyunculardan tüm katılım ücreti miktarları ve giriş ücretlericeza olarak alınır.
  • Oyuncular Bets10 Texas Poker'den kalıcı olarak atılır.


  Genel Kurallar

  Bets10'un aşağıdakileri yapma hakkı mevcuttur:

  • Turnuva kurallarına uymayan veya turnuva sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan tüm Oyuncuları diskalifiye etme.
  • Önceden bildirmeksizin turnuva saatlerini, garanti edilen ödülleri veya turnuvayı değiştirme.
  • Kuralları değiştirme ve turnuvayla ilişkili sorunlar hakkında son kararları verme.
  • Tüm bu kararlar Bets10'un takdirine bağlıdır ve son karar Bets10'a aittir.